Nr 1/2018

Sidan 17: Mästarprovet. Konstruktören Helge Johanssons namn har fallit bort. Vi beklagar.

Nr 8/2017

Sidan 29: Nyckel Lodrätt 14 ska vara Lodrätt 15, vi beklagar.

 

 

Tillbaka