Här skickar du in dina tävlingssvar och hittar lösningar.

2018  
Nr 4 Ute den 10 juli
Nr 3 Ute den 8 maj
Tävlingskupongtävla till den 17 juli
Nr 2 Ute den 13 mars
Tävlingskupongtävla till den 15 maj
Nr 1
Lösningar (PDF)
2017  
Nr 6 Lösningar (PDF)
Nr 5 Lösningar (PDF)
Nr 4 Lösningar (PDF)
Nr 3 Lösningar (PDF)
Nr 2 Lösningar (PDF)
Nr 1 Lösningar (PDF)
2016
 


Nr 6 Lösningar (PDF)
Nr 5 Lösningar (PDF)
Nr 4 Lösningar (PDF)
Nr 3 Lösningar (PDF)
Nr 2
Lösningar (PDF)
Nr 1
Lösningar (PDF)


För att öppna filerna med lösningar behöver du programmet Adobe Acrobat. Finnas att ladda ner gratis här: get.adobe.com/se/reader/.